Process

1. Behovsanalys

2. Digital skiss

3. Samples

4. Produktion

5. Leverans

Kundcase Laserdome

Här ledde vi utveckling och tog enkelt och snabbt fram samples för att tillslut landa i rätt design. Med en säker frakt och genomarbetad produkt blev detta en succe. Nu säljs denna i flertalet anläggningar runt om i Sverige.

Boka ett möte med oss!